Gateway to the Breede Valley

Biblioteke is weer oop!!!! / Libraries are open again!!!!!

November 9, 2020

LIBRARIES ARE OPEN AGAIN!!!!!!!!

Please refer to the new open library hours from 9 November 2020. This will also still just be an interim arrangement until we can revert back to our original hours.

Avian Park Library: 9h30 – 17h00
Worcester Library: 9h30 – 17h00
Esselen Library: Closed
Zwelethemba Library: 9h30 – 17h00
Goudini Library: 9h30 – 17h00
De Doorns Library: 9h30 – 17h00
Touwsrivier Library: 9h30 – 17h00
Steenvliet Library: 9h30 – 17h00
Slanghoek, Fairhills, Sandhills, Hexvallei Mini Libraries: 8h30 – 16h30
Overhex Mini Library: 11 and 28 November: 8h30 – 16h30 and 9 and 23 December: 8h30 – 16h30

…………………………………………………………………………

BIBLIOTEKE IS WEER OOP!!!!!

Neem gerus kennis van die nuwe tye wanneer biblioteke in die Breedevallei sal oop wees vir die publiek. Hierdie tye geld vanaf 9 November 2020, maar is steeds ‘n tydelike reëling totdat normale ure mag hervat.

Avianpark Biblioteek: 9h30 – 17h00
Worcester Biblioteek: 9h30 – 17h00
Esselen Biblioteek: Closed
Zwelethemba Biblioteek: 9h30 – 17h00
Goudini Biblioteek: 9h30 – 17h00
De Doorns Biblioteek: 9h30 – 17h00
Touwsrivier Biblioteek: 9h30 – 17h00
Steenvliet Biblioteek: 9h30 – 17h00
Slanghoek, Fairhills, Sandhills, Hexvallei Mini Biblioteke: 8h30 – 16h30
Overhex Mini Biblioteek: 11 and 28 November: 8h30 – 16h30 en 9 en 23 December: 8h30 – 16h30

#breedevalleymunicipality #breedevalley #bvm #library #libraries #service #services #servicedelivery Breedevallei Munisipaliteit – Breede Valley Municipality

    Last modified: November 9, 2020