Gateway to the Breede Valley

Registreer vir die eerskomende sensus / Register for the upcoming census

July 21, 2021

Please register for the upcoming Pilot Census. You can do so free, by going to: https://getcounted.statssa.gov.za/#!/home or by phoning the toll free number – 0800 110 248
 
Registreer asseblief vir die eerskomende voorlopige sensus. Jy kan dit gratis doen deur te gaan na: https://getcounted.statssa.gov.za/#!/home of deur die tolvrye nommer te skakel: 0800 110 248
 
#breedevalleymunicipality #breedevalley #census #pilotcensus #GetCounted #countyourselfin

    Last modified: July 21, 2021