Gateway to the Breede Valley

LIBRARIES TO BE OPEN FOR LONGER AGAIN / BIBLIOTEKE WEER LANGER OOP

September 16, 2021

Library staff have up until now, only worked at 50% capacity resulting in libraries being open only for limited hours. As of Monday, 20 September, all staff will be working the same times and libraries can thus again be open to the public from 9:00 – 17:00 – Monday to Friday. Overhex Mini Library however, will only be open for two days a month from 9:00 – 17:00. The open dates will still be communicated.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Personeel het tot dusver net met 50% kapasiteit gewerk en biblioteke was daarom net vir beperkte ure oop. Alle personeel werk weer gelyktydig vanaf Maandag, 20 September en biblioteke sal vir die publiek oop wees vanaf 9:00 tot 17:00 – Maandag tot Vrydag. Hierdie tye geld egter nie vir Overhex Mini Biblioteek nie. Hulle sal slegs 2 x per maand oop wees, en datums sal nog bepaal word. Dit sal egter ook vanaf 9:00 tot 17:00 oop wees.

    Last modified: September 16, 2021