Gateway to the Breede Valley

Onderbreking van elektriese toevoer: Januarie 2022

January 10, 2022

KENNISGEWING:  ONDERBREKING VAN ELEKTRIESE TOEVOER

NOTICE:  INTERRUPTION OF ELECTRICAL SUPPLY

Dinsdag/Tuesday, 01/02/2022 vanaf 08h30 – 16h30

 1. KRAG AF – Leipoldt Fairbairn – 1 FebKRAG AF – Leipoldt Fairbairn – 1 Feb – kaart

Donderdag/Thursday, 27/01/2022 vanaf 09h00 – 17h00

 1. h/v Africa Straat en Van Zyl Laan. Avondrus
 2. KRAG AF – Porter – 27 JanKRAG AF – Porter – 27 Jan – kaart

Woensdag/Wednesday, 26/01/2022 vanaf 08h30 – 17h00

 1. 38 Grey Straat, MS Khan
 2. KRAG AF – Gasnat (Harriete) – 26 JanKRAG AF – Gasnat (Harriete) – 26 Jan – kaart
 3. KRAG AF – 2022 – Eng Afr – SAR North Yard – 26 Jan

Dinsdag/Tuesday, 25/01/2022 vanaf 08h30 – 16h30

 1. KRAG AF – Helm (Swarts str) – 25 JanKRAG AF – Helm (Swarts str) – 25 Jan – kaart

 

AFGEHANDEL

Woensdag/Wednesday, 19/01/2022 vanaf 08h30 -20h30

 1. Transnet – Louise Langestraat. (Erf No: 350)

Dinsdag/Tuesday, 18/01/2022 vanaf 09h00 -17h00

 1. Zwelethemba Areas:

Maandag/Monday, 17/01/2022 vanaf 09h00 -17h00

 1. Elm-; Sipres-; Populier-; Plataan-; Greenwoodlaan en Roux- & Besselaarweg (PS…Slegs waar kennis gegee is): (PS…Only where notices were given)

KRAG AF – Elm MS – Greenwoord Laan – 17 Jan 2022 – kaart

Vrydag/Friday, 14/01/2022 vanaf 08h30 -15h15

 1. Planned TRAFFIC SIGNAL OUTAGES Worcester – Church & Trappes St Intersection: 10h00 – 16h00
 2. Somersetstraat, Worcester Primêr. (NB… Slegs waar kennis gegee is)                                                                         KRAG AF – Trappe Sub – Somerset str – 14 Jan 2022 – kaart

Donderdag/Thursday, 13/01/2022 vanaf 09h00 -14h30

 1. Albatros-; Sysie-; Loerie-; Tinktinkie-; Glasogie-; Hamerkop-; Muisvoel-; Bokmakierie-; Pelikaan- Sandpiper-; Shrike-; Suikerbekkie- & Dikkopstraat. (NB… Slegs waar kennis gegee is.)

KRAG AF – Albatros ea – 13 Jan 2022 – kaart

Woensdag/Wednesday, 12/01/2022 vanaf 09h00 -17h00

Hans de Lange-, Hendrik Hatting- en Louis Trichardstraat (NB… Slegs waar kennis gegee is)

KRAG AF – Hans De Langestraat – 12 Jan 2022 – kaart

 

 

Hiermee word u in kennis gestel dat die elektrisiteitstoevoer onderbreek sal word op dae en tye soos genoem ten einde dringende instandhoudingswerk uit te voer aan die elektrisiteitsverspreidingsnetwerk. Geen versekering kan gegee word dat die elektrisiteitstoevoer vir die volle tydsduur af sal wees nie, u moet dit dus gedurende die genoemde tye as LEWENDIG beskou.

NB.:  Geen verbruiker mag enige kragopwekkers op die netwerk koppel, indien daar nie aan die Regulasie vir die gebruik van kragopwekkers voldoen word nie (Regulasie SANS 8528/12).  Indien ‘n verbruiker wel ‘n kragopwekker gebruik moet hy die kontakpersoon (soos op die kennisgewing genoem) daarvan in kennis stel.

Indien die beplande onderbreking van u elektrisiteitstoevoer uitgestel moet word as gevolg van onvoorsiene omstandighede (weerstoestande, ens.), sal die beplande werke geherskeduleer word vir ‘n ander werksdag (Maandag – Vrydag). Nuwe kennisgewings sal in sò ’n geval weer uitgestuur word.

 

You are hereby notified that the electricity supply will be interrupted on days and times as mentioned in order to do urgent maintenance work on the electricity distribution network.

Assurance cannot be given that the electricity supply will be off for the entire period and you should therefore treat it as LIVE during this timeslot.

PS.: Generators may not be connected by consumers to the electricity network unless the Regulations for the use of generators are met (SANS Regulation 8528/12). If a consumer is using a generator, he/she must notify the contact person as mentioned in the notice.

If the planned interruption of your electricity supply is postponed due to unforeseen circumstances (weather, etc.), the planned work will be rescheduled for another working day (Monday – Friday). In this case, new notices will be sent out again.

 

F.M. GEDULDT

MANAGER: ELECTRICAL SERVICE DEPARTMENT

  Last modified: January 20, 2022