Gateway to the Breede Valley

Amptelike tydelike diensverskaffer: Sandy’s Animal Rescue

August 4, 2023

U word hiermee ingelig dat Sandy’s Animal Rescue as amptelike tydelike diensverskaffer aangestel is om rondloper / “stray” diereklagtes asook die Munisipale Skut op die Rawsonvillepad te hanteer.  Sandy’s Animal Rescue hanteer ook Diere Welsynsklagtes soos per mandaat as geregistreerde NPO.

Kontakbesonderhede is as volg:

  • Sandy’s Animal Rescue, 24/7
  • 076 5973027 (Juanita Evertson)
  • Adres: Sheardstraat 122, Worcester,6850
  • Epos adres: sandys.eden@gmail.com

Diereklagtes kan ook aangemeld word by Breedevallei Munisipaliteit se 24/7 Inbelsentrum: 0860 12 12 12

    Last modified: August 4, 2023