Gateway to the Breede Valley

News

NewsNotice

Elektrisiteitsonderbreking / Power interruption

KENNISGEWING:  ONDERBREKING VAN ELEKTRIESE TOEVOER  5 & 7 Louis Lange Straat. Hiermee word u in kennis gestel dat die...

October 19, 2020

Read More

DevelopmentNewsNotice

Grant-in-aid / Hulpaansoeke

INVITATION TO ALL ORGANISATIONS AND BODIES SERVING THE POOR TO APPLY FOR A GRANT-IN-AID IN TERMS OF THE MUNICIPALITY’S GRANTS POLICY. The...

October 7, 2020

Read More

COVID_19DevelopmentLeisureMeetingNewsNoticeSportTourismTrafficUncategorized

IDP Participation / GOP Deelname

#HaveYourSay PARTICIPATE IN THE IDP PROCESS – IDENTIFICATION OF WARD PRIORITIES IDP: Integrated Development Plan for 2021/2022 Breede...

September 22, 2020

Read More

COVID_19DevelopmentLeisureMeetingNewsNoticeSportTourismTrafficUncategorized

Begraafplase: Besoektye / Cemeteries: Visiting Times

To comply with the COVID-19 regulations, the following times for visits to cemeteries have been announced :  Cemeteries are open Monday to...

August 28, 2020

Read More

COVID_19DevelopmentLeisureMeetingNewsNoticeSportTourismTrafficUncategorized

Census 2021

CENSUS 2021 Registration and enumeration ONLINE flyer (1) updated with QR code...

August 26, 2020

Read More

NewsNotice

COVID_19: BVM Munisipale reëlings tydens nasionale inperking / BVM Municipal arrangements during lockdown

PROCEDURES WITH GRAVEYARD APPLICATIONS AND MANAGEMENT AT THE CEMETERY Protocol for managing waste from businesses and offices COVID_19...

March 24, 2020

Read More

DevelopmentNewsNotice

KONSEP GEÏNTEGREERDE SONERINGSKEMA VERORDENINGE VIR BREEDEVALLEI MUNISIPALITEIT

DRAFT INTEGRATED ZONING SCHEME BY-LAW FOR BREEDE VALLEY MUNICIPALITY IZS ADVERTENSIE VIR PUBLIEKE KOMMENTAAR JAN 2020 TOT MAART 2020 AFR EN...

March 13, 2020

Read More

NewsNotice

Eiendomswaardasies 2020 / Property Evaluations 2020

ALGEMENE KENNISGEWING – Eiendomme – Feb 2020 – Afr GENERAL NOTICE – Eiendomme – Feb 2020 – Eng ALGEMENE...

February 5, 2020

Read More

NewsNoticeTraffic

Motor Vehicle Licence Renewals

MOTORVOERTUIGLISENSIES: HERNUWINGS Neem asseblief kennis dat hernuwingskennisgewings vir motorvoertuiglisensies in die toekoms nie meer...

December 12, 2019

Read More