Gateway to the Breede Valley

FIREWORKS!!!!!!! / VUURWERKE!!!!!

November 3, 2020

VUURWERKE!!!!!

Onthou asseblief dat vuurwerke nie toegelaat word indie BVM area nie. Die lewens en gesondheid van AL ons inwoners is vir ons belangrik – maak nie saak hoeveel bene hulle het nie! Nie net kan vuurwerke skadelike brande veroorsaak nie (veral in hierdie warm, winderinge tye!), dit veroorsaak ook geweldig baie angs en skade vir ons vier-benige inwoners. So asseblief gemeenskap, wees versigtig en moenie in die moeilkheid beland hieroor nie.

…………………………………………………………………………………….

IIKRIKETI EZIDUTYULWAYO!!!!!

Nceda ukhumbule ukuba iikriketi ezidutyulwayo zizixhobo zomlilo ezingavumelekanga kwindawo yase-BVM. Sibuxabisile ubomi nentlalo-ntle yabo BONKE abahlali – nokuba banemilenze emingaphi! Azibangeli umlilo kuphela ziyingozi enokubangela ngokulula umlilo owonakalisayo (ngakumbi kula maxesha ashushu nanomoya), kodwa ikwabangela uloyiko kunye neentlungu kubemi bethu abanemilenze emine. Nceda uluntu, ulumke kwaye ungangeni engxakini ngenxa yoku!

#breedevalleymunicipality #breedevalley #bvm #fireworks #fire #hazards #damage #bylaw #bylaws Breedevallei Munisipaliteit – Breede Valley Municipality

 

 

Sien BVM se verordening in hierdie verband:
See our By-law in this regard:

……………………………………………………………………………….
22 Oktober 2008
Provinsie Wes Kaap:
Provinsiale Koerant 6560
Bl 63

CHAPTER 5: REGULATION OF FIREWORKS

7. Designation of places and conditions

(1) The municipality may designate any public place or street or any part thereof within the municipal area as the only place at which fireworks may be discharged.

(2) The municipality may, on application of the owner or lawful occupier of any private open space as defined in the applicable zoning scheme regulations in its area of jurisdiction, designate such private open space as a place where fireworks may be discharged.

(3) The list of places designated in terms of subsections (1) and (2) or any amendment thereof must be published by the municipality in terms of its communication strategy.

(4) The municipality may impose conditions as to the dates on which, periods or time and hours when the discharge of fireworks may take place on any designated area and may further impose conditions as to the manner of discharge.

(5) A person who fails to comply with any condition imposed in terms of subsection (4) commits an offence.

8. Discharge of fireworks

(1) No person may discharge any fireworks outside an area designated by the municipality in terms of section 59.

(2) Any person who wishes to present a fireworks display must apply to the Chief Fire Officer for authorisation by completing and submitting an application in the form and manner determined by the Municipality together with the prescribed fee and a sketch plan of the proposed venue for the fireworks display, including the demarcated area for the discharge and fallout of the fireworks.

(3) The application, prescribed fee and accompanying documentation must be submitted to the Chief Fire Officer at least 14 days before the date of the proposed fireworks display.

9. Dealing in fireworks

(1) No person may deal in fireworks unless-
(a) that person holds the required fireworks licence in terms of the Explosives Act; and
(b) has written authority from the Chief Fire Officer.

(2) Any person who wishes to obtain the written authority of the Chief Fire Officer to deal in fireworks as contemplated in subsection (1) must(
a) complete an application in the form and manner determined by the municipality; and
(b) submit it to the Chief Fire Officer together with the prescribed fee at least 30 days before the authority is required by the applicant.

(3) The Chief Fire Officer may cancel any written authority to deal in fireworks if the holder of the authority contravenes any provision of this by-law.

10. Seizure of fireworks
A member of the service may take into his possession any fireworks found by him in contravention of section 60(l) and such fireworks must be dealt with in terms of the relevant provisions of the Criminal Procedure Act relating to seizure and disposal.

    Last modified: November 3, 2020