Gateway to the Breede Valley

023 205 0010

September 5, 2022

TEMPORARY NUMBER FOR TRAFFIC

Please note that Telkom and BVM are busy sorting out the issue with the telephone lines at the traffic offices. In the meantime, Traffic can be contacted via the temporary number above. We’ll inform the public when the original number/s are functioning again. We also apologise for the inconvenience these defective lines are causing.

TYDELIKE NOMMER VIR VERKEER

Neem asseblief kennis dat Telkom en BVM besig is om die probleme met die telefoonlyne van die verkeerskantore uit te sorteer. Intussen kan Verkeer kontak word by die nommer soos hierbo aangedui. Ons sal die publiek inlig sodra die oorspronklike nommer/s weer in werking is. Ons vra ook verskoning vir die ongerief wat hierdie defektiewe lyne veroorsaak.

#bvm #traffic #telkom Telkom

Temporarily out of order:

    Last modified: September 5, 2022