Gateway to the Breede Valley

KONSEP GEÏNTEGREERDE SONERINGSKEMA VERORDENINGE VIR BREEDEVALLEI MUNISIPALITEIT

March 13, 2020

DRAFT INTEGRATED ZONING SCHEME BY-LAW FOR BREEDE VALLEY MUNICIPALITY

IZS ADVERTENSIE VIR PUBLIEKE KOMMENTAAR JAN 2020 TOT MAART 2020 AFR EN ENGELS VIR WEBSITE

Please see under “Documents/By-Laws” for said documents.

    Last modified: March 13, 2020