Gateway to the Breede Valley

Council meeting / Raadsvergadering

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 26/03/2020
11:00 am - 4:30 pm

Categories


DRINGENDE KENNISGEWING

RAADSVERGADERING 24 MAART 2020

In ooreenstemming met die 21 dae van nasionale inperking wat deur president Ramaphosa afgekondig is, sal dit nou nie meer moontlik wees om voort te gaan met die gewone raadsvergadering van 27 Maart 2020 nie. Genoemde vergadering word hiermee dus gekanselleer tot verdere kennisgewing.

‘n Spesiale raadsvergadering word nou geskeduleer vir 11:00 op DOnderdag, 26 Maart 2020 in die stadsaal, Hoogstraat, Worcester. HIERDIE VERGADERING SAL SLEGS OOP WEES VIR RAADSLEDE EN DIE NODIGSTE AMPTENARE. LEDE VAN DIE PUBLIEK EN DIE MEDIA SAL NIE TOEGELAAT WORD NIE. HIERDIE MAATREëL IS NODIG OM DIE VERSPREIDING VAN COVID_19 TE STOP.

___________________________________________________

URGENT NOTICE!!!!!

COUNCIL MEETING 24 MARCH 2020

In response to the 21 days lockdown announced by President Ramaphosa it will no longer be possible to proceed with the ordinary council meeting scheduled for Friday, 27 March 2020. Said meeting is thus herewith cancelled until further notice.

A Special Council Meeting is scheduled for 11h00 on Thursday, 26 March 2020 in the Town Hall, High Street, Worcester. THE MEETING WILL ONLY BE ACCESSIBLE TO COUNCILLORS AND ESSENTIAL COUNCIL OFFICIALS. MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS WILL NOT BE ALLOWED. THIS MEASURE IS DEEMED NECESSARY TO STOP THE SPREAD OF COVID-19

 

2020 03 26 Special Council Agenda