Gateway to the Breede Valley

Motor Vehicle Licence Renewals

December 12, 2019

MOTORVOERTUIGLISENSIES: HERNUWINGS
Neem asseblief kennis dat hernuwingskennisgewings vir motorvoertuiglisensies in die toekoms nie meer uitgestuur sal word nie. Gebruikers moet asb aanlyn registreer ( online.natis.gov.za ) om hulle MVL2-kennisgewings te kan aflaai per sms te ontvang.

VEHICLE LICENCES: RENEW NOTICE
Please note that in future, notices to remind drivers/owners to renew motor vehicle licenses will not be sent anymore. Please register online ( online.natis.gov.za ) to receive these MVL2 notices to download or receive by sms.

  Last modified: December 12, 2019

  3 Responses to " Motor Vehicle Licence Renewals "

  1. viagra 100mg says:

   Thank you

   Good blog. Interesting post.

  2. Many thanks

   Interesting blog, good post.