Gateway to the Breede Valley

The Mayor

Meet your Mayor

Thank you for allowing me to serve as your Mayor.
Together, let's keep the momentum going.

Best regards,
Antoinette Steyn

My visie

My visie vir die Breedevallei is voorspoed en sukses, dat ons saam kan werk vir ‘n beter toekoms vir ons dorpe, dat ons as een gemeenskap kan lewe met omgee, liefde geloof en hoop, dat ons glo aan onsself en aan ons Hemelse Vader…

Contact us should you have queries, compliments, complaints or suggestions.

Antoinette Steyn:
Tel: 023 348 2841
After hours:  072 404 6248

Email: asteyn@bvm.gov.za