Gateway to the Breede Valley

LIBRARIES ARE OPEN AGAIN!!! / BIBLIOTEKE IS WEER OOP!!!

February 5, 2021

Vanaf Maandag, 8 Februarie 2021 sal biblioteke weer vir die publiek oop wees.

  • Personeel sal steeds op rotasie-basis werk.
  • Streng Covid_19 maatreëls sal gehandhaaf word.
  • Biblioteeksale sal steeds nie beskikbaar wees nie.

Starting on Monday, 8 February 2021, libraries will again be open to the public.

  • Staff will still work on a rotational basis.
  • Strict adherence to Covid_19 protocols.
  • Library halls will still not be available.

 

Meer inligting / More information

    Last modified: March 23, 2021