Gateway to the Breede Valley

policy Tag Archive

NewsNotice

LUNCH BREAK for BVM STAFF / ETENSTYD vir BVM PERSONEEL

Die publiek word hiermee ingelig dat die raad besluit het om die gewone werksure van BVM personeel as volg te verander om te voldoen aan...

January 24, 2024

Read More

Human Resources Policies as approved by Council on 20 June 2023

All these HR policies were effective from 1 July 2023....

July 14, 2023

Read More

Customer Service Charter

KOMMUNIKASIESTRATEGIE & KLIëNTEDIENSHANDVES Kennis word hiermee gegee dat die Kommunikasiestrategie sowel as die Kliëntedienshandves op...

June 7, 2023

Read More

Communication Strategy 2023

Closing date for comments: Thursday, 15 June 2023 @13:00...

June 7, 2023

Read More