Gateway to the Breede Valley

LUNCH BREAK for BVM STAFF / ETENSTYD vir BVM PERSONEEL

January 24, 2024

Die publiek word hiermee ingelig dat die raad besluit het om die gewone werksure van BVM personeel as volg te verander om te voldoen aan die wet op Basiese Indiensneming:
Maandae tot Donderdae:
Begin: 07:45
Etenstyd: 12:45 – 13:15
Afsluiting: 16:30
Vrydae:
Begin: 07:45
Etenstyd: 12:45 – 13:15
Afsluiting: 15:15
Neem asseblief kennis dat bogenoemde veranderinge aan werksure nie geld vir biblioteke, operasionele personeel by verkeers-, wetstoepassing- & sekuriteitsdienste, brandweerpersoneel (operasioneel & nood kommunikasiesentrum), water & afvalwaterdienste, personeel by Nekkies oorde en paaie en stormwaterpersoneel nie.
Hierdie reëling tree op 1 Februarie 2024 in werking.
=====
The public is informed of a decision taken by Council that the normal working hours of staff have been changed as follows in order to be in line with the Basic Conditions of Employment:
Mondays to Thursdays
Starting time: 07:45
Lunch break: 12:45 – 13:15
Finish time: 16:30
Fridays
Starting time: 07:45
Lunch break: 12:45 – 13:15
Finish time: 15:15
Please note that the above changes of working hours exclude the Libraries Division, operational staff in Traffic Services, Law Enforcement & Security Services, Fire Fighters Operational & Emergency Communication Centre, Water & Wastewater Services Division, staff in Nekkies Resorts, and Roads & Storm Water Division.
This arrangement will come into effect on 1 February 2024.
=====

    Last modified: January 24, 2024