Gateway to the Breede Valley

servicedelivery Tag Archive

DevelopmentNewsNotice

REGISTREER OP ONS EPWP WERKLOOSHEIDSDATABASIS / REGISTER ON OUR EPWP UNEMPLOYMENT DATABASE

REGISTER ON OUR EPWP UNEMPLOYMENT DATABASE Breede Valley Municipality invites all unemployed residents to register on the EPWP Unemployment...

April 16, 2024

Read More

INVITATION for inputs on Draft IDP and Budget 2024-2025

The Draft IDP and Budget served before the Council and is now open for public perusal, input, and representation. Please see the attached...

April 4, 2024

Read More

NewsNotice

LUNCH BREAK for BVM STAFF / ETENSTYD vir BVM PERSONEEL

Die publiek word hiermee ingelig dat die raad besluit het om die gewone werksure van BVM personeel as volg te verander om te voldoen aan...

January 24, 2024

Read More