Gateway to the Breede Valley

ONTEC Inligting / Information

June 2, 2022

Voorafbetaalde krag diensverskaffer, ONTEC, gee graag die volgende inligting aan inwoners deur (van toepassing tot 30 Junie 2024):

Pre-paid electricity service provider, ONTEC, gladly shares the following information with residents (applicable until 30 June 2024):

Ontec – 2022 – Notice

Ontec – 2022 – Kennisgewing

Ontec – June 2022

Ontec – 2022 – Field auditors

Ontec – 2022 – Electricians

    Last modified: July 27, 2022